วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ กรณี กรณีมีรายจ่ายเพื่อการบริจาค การศึกษา 2/102

ขอบคุณ ที่มา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ้างอิง http://goo.gl/58Mb7hไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น