วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

มาตรา 65 ทวิ(9) การจำหน่ายหนี้สูญ ตามกรมสรรพากร

ที่มาจากเอกสารประกอบการสัมมนา ยื่นแบบ ภงด 50 ง่ายกว่าที่คิด
จัดทำโดย นส.พรศิริ เหล่าพัชรกุล และ นส.กัลยาณี ยิ้มย่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น