วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มลูกหนี้การให้บริการ ต่อมามีการตัดหนี้สูญต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา Fanpages :-สุเทพ พงษ์พิทักษ์

คุณ Sky Fall Sawi ได้เขียนไปในไทม์ไลน์ “สุเทพ พงษ์พิทักษ์” เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:56 น. ว่า
“เรียนถาม ครูสุเทพที่เคารพ
โจทย์...บริษัท KKK จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่งภายในพร้อมสัมภาระ ให้กับบริษัท สวยสวยจำกัด โดยได้มีการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนถามว่า
1. จุดรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยจะต้องออกใบกำกับภาษีขายเมื่อส่งมอบงานที่เสร็จแล้วหรือเมื่อได้รับชำระเงิน
2. กรณีออกใบกำกับภาษีขายเมื่อได้รับเงินเท่านั้น หากลูกค้าไม่จ่ายเงิน และบริษัทฯ ตัดเป็นหนี้สูญเองซึ่งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 186 ในเดือนธันวาคม 2556 ถามว่าบริษัท KKK จำกัด ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ”

เรียน คุณ Sky Fall Sawi
ต่อข้อถาม ขอเรียนว่า
1. การประกอบกิจการรับจ้างตกแต่งภายในพร้อมสัมภาระ ถือเป็นการให้บริการ ซึ่งความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อรับชำระราคาค่าบริการ หรือเมื่อออกใบกำกับภาษี
2. การให้บริการที่มีค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป้น “เงินเชื่อ” ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยังไม่ได้ออกใบกำกับษี หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นการให้บริการที่ไม่มีค่าตอบแทน เพราะเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความรับผิดในอันที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ ณ จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น
(1) เมื่อตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
(2) เมื่อเลิกกิจการ
ทั้งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขในการรับชำระราคาค่าบริการให้หมดสิ้นไปแล้ว เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลัก “การบริโภค” (Consumption Type of VAT)

  • Tuk Venus ถ้าหากตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญ เพราะลูกค้าไม่จ่ายเกิน180วัน ไม่ต้องนำส่งvatใช่มั้ยคะ

  • หมายเหตุ นำมาเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงเท่านั้น ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ 
  • ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับสำนักงานบัญชี นะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น