วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1/9

การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1/9

ปล. กระผมขอขอบคุณอาจารย์ในการนำสอนต่อสาธารณะชนเท่านั้น อาจารย์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับกิจการ ทางสำนักงานบัญชีเห็นว่ามีประโยชน์จึงนำเผยแพร่เท่านั้น นะครับ
บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด
 85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 ต.คลองเกลือ
 อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 02-575-3007-8
ให้บริการดังนี้
1.รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี เคลียภาษีเมื่อกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ แจ้งเลิกกิจการ
2.รับแก้ปัญหาหมายเรียกตำรวจไม่ได้ยื่นงบการเงิน จดหมายถอนทะเบียนบริษัท
3.รับวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ งานโครงการ สินค้านำเข้า ผู้ผลิตสินค้า กิจการที่ีมีสาขา และสำนักงานใหญ่

นำเสนอ:- สำนักงานบัญชี บจก.เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น โทร 02-575-3007-8


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น