วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวปฎิบัติการกรมสรรพากรตรวจสอบคณะบุุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบเพื่อเสียภาษีถูกต้องและประหยัด


ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.149/2558
เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/970658dn149.pdf

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด 
85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 02-575-3007-8
ให้บริการดังนี้
1.รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี เคลียภาษีเมื่อกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ แจ้งเลิกกิจการ
2. .รับแก้ปัญหาหมายเรียกตำรวจไม่ได้ยื่นงบการเงิน จดหมายถอนทะเบียนบริษัท
3.รับวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ งานโครงการ สินค้านำเข้า ผู้ผลิตสินค้า กิจการที่ีมีสาขา และสำนักงานใหญ่

นำเสนอ:- สำนักงานบัญชี บจก.เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น โทร 02-575-3007-8


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น