วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

เลือกอันไหนดีครับ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน (หจก.) หรือ บริษัท (บจก.) เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย.

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน (หจก.) หรือ บริษัท (บจก.) เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

1.ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นในบริษัท จะรับผิดชอบเพียงมูลค่าหุ้นที่ถือและชำระแล้ว หรือค้างชำระ
แต่หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน รับผิดชอบไม่จำกัด ครับ

2.ค่าธรรมเนียมราชการ เฉพาะกระทรวงพาณิชย์และรับรองเอกสาร

บริษัทเฉพาะต้นทุนค่าธรรมเนียมจ่ายประมาณ                7,500 บาท
ห้างหุ้นส่วน เฉพาะค่าธรรมเนียมจ่ายประมาณ                2,800 บาท
หมายเหตุ:-ไม่รวมค่าใช้จ่ายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และประกันสังคม

3.การทำบัญชีและการเสียภาษี ตามกฎหมาย
เหมือนกันทุกประการ ครับ

4.การรับรองงบการเงินประจำปี

บริษัทต้องลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนสพ.ท้องถิ่นปีละครั้ง           500 บาท/ปี
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ต้องลงโฆษณา                                                  0  บาท/ปี

5.การเปลี่ยนสัดส่วนของเจ้าของนิติบุคคลระหว่าง ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท

บริษัทกิจการสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการได้โดยตรงโดยกิจการเอง..ฟรี

แต่กรณีห้างหุ้นส่วนต้องไปแจ้งจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะค่าธรรมเนียมราชการ

จดเอาชื่อหุ้นส่วนเดิมออก                                                  คนละ      300   บาท
จดเพิ่มชื่อหุ้นส่วนเข้าใหม่                                                  คนละ      300   บาท
กรณีไม่ได้ไปเองต้องจ่ายค่าทนายความรับรองครั้งละ ประมาณ        500   บาท
สรุป ถ้าจะต้องเลือกจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่าง ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท  

แนะนำให้เลือกจดทะเบียนบริษัท แม้ว่าค่าธรรมเนียมครั้งแรกจะแพงกว่าเล็กน้อยแต่

ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนไม่มี และดูดีกว่าในมุมมองลูกค้า 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีหลังจากนั้นเหมือนกันห้างหุ้นส่วน ทุกประการ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น