วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมสรรพากร ได้แก้ไขเริ่มเก็บภาษีการให้โดยขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมจรรยา หรือ เสน่หา ตั้งแต่ 1 กพ 59

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และจะมีผลใช้บังคับภายหลัง 180 วัน คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กรมสรรพากร จะเริ่มเก็บภาษีการให้โดยขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมจรรยา มรดก หรือ เสน่หา จากเดิมที่ยกเว้นไม่เก็บภาษี ตามภาพประกอบล่าง
พร้อมกับแนบเอกสารสรุปกฏหมาย จัดทำโดยกรมสรรพากร ครับ
พร้อมกันนี้ได้แนบ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตัวกฏหมายมาอ่านประกอบด้วยเลย ครับ
http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/act40.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น