วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สรุปพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พร้อมตารางสรุปประกอบโดย สศค

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และจะมีผลใช้บังคับภายหลัง 180 วัน
                   คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เป็นแผนภาพสรุปที่จัดทำโดย สศค หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารสรุปที่จัดทำโดยกรมสรรพากร


พร้อมกันนี้ได้แนบ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา จากกรมสรรพากร เอาไว้ให้อ่านประกอบกัน ครับ
http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/deathduty.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น