วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภงด 2 กรมสรรพากรไม่ให้เขียนแบบยื่นด้วยกระดาษแล้ว ต้องยื่นทาง Net หรือ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

อ้างถึงประกาศ
1.คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นแบบ ภงด 2 และ ภงด 2 ก
กรมสรรพากร เลื่อนระยะเวลาการบังคับใช้ ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรฉบับที่ 260
http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/1303058r19.pdf

2.อยากรู้ว่าเงินได้อะไร ต้องใช้แบบ ภงด 2 บ้างดูได้จากตารางสรุปภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายลิงก์ข้างล่าง ครับ
http://taxclinic.mof.go.th/upload/pdf/rd25.pdf

วิธีการยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
1.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)
 1.ยื่นแบบด้วย
      1.1 สื่อคอมพิวเตอร์
      1.2 พิมพ์เอกสารแสดงรายการ
      1.3 ชำระเงินที่กรมสรรพากร
      http://goo.gl/KeauM2

2.สมัคร และ ยื่นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (แบบ ภงด 2 + 2 ก.)
     2.1 ยื่นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (ไม่มีสื่อคอมพิวเตอร์ กรณี ภงด 2 + 2ก )
     2.2 พิมพ์รายงานเฉพาะกรณี ภงด 2 เพื่อนำไปยื่นกรมสรรพากร
     2.3 ชำระเงินที่กรมสรรพากร เฉพาะกรณี ภงด 2
     http://goo.gl/UKc6Bu

  3. สมัครยื่นแบบทางอินเตอร์เนต+ชำระเงิน (เฉพาะแบบภงด 2 เท่านั้น )
     https://goo.gl/zRE86t  

*คลิกLIKEเพื่อทันข่าวสารด้านภาษี บัญชี เพื่อธุรกิจ SME มาเป็นแฟนเพจของเรา ค่ะ *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น