วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สรุปการหัก ณ ที่จ่าย โดย กรมสรรพากร จ่ายค่าอะไร ต้องหักเท่าไร ถึงจะถูกต้อง

กรณีต้องการพิมพ์เป็นเอกสารสร้าง Download PDF file ได้ตาม link ข้างล่าง เลย ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น