วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในระหว่างปี 2558 จะไม่สามารถจดทะเบียนใช้สิทธิ์มาตราการบัญชีชุดเดียวได้

            เนื่องจากตาม พระราชกําหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพ.ศ. ๒๕๕๘

          กำหนดคุณสมบัตินิติบุคคลดังกล่าวไว้ดังนี้

1.เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2.มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท

         ทำให้นิติบุคคลที่จัดตั้งในระหว่างปี 2558 ไม่สามารถมีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม 59 ได้จึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 ครับ


        โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ข้างล่าง ซึ่งจัดสัมมนาโดยฝ่ายกฎหมาย กรมสรรพากร ฟังชัดๆช่วงนาทีที่ 16.00 ท่านวิทยากรได้ยืนยันว่าไม่สามารถสมัครตามมาตราการนี้ได้ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น