วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ด่วน!!!สรรพากรขยายเวลายื่นแบบ ภพ 30 เพิ่มเติม สำหรับงวด มค 58 ถึง มีค 59 ยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม


เอกสารอ้างอิง
:- http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/explan2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น