วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุป มาตราการให้ยื่นแบบภาษีย้อนหลัง มค 58 ถึง มีค 59 ย้อนหลังโดยไม่คิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

สามารถคลิกลิงก์เพื่อดูประกาศอ้างอิงที่เกี่ยวข้องได้เลย ครับ

สรุป การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดทำบัญชีชุดเดียว 

อ้างอิงประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงฉบับที่ 2 

คำชี้แจงฉบับที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น