วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

คู่มือการเสียภาษีของมูลนิธิ หรือ สมาคม จัดทำโดยกรมสรรพากร

มูลนิธิ หรือ สมาคม จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ ภายใน 150 วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

คลิกเพื่อดูคู่มือการเสียภาษีของมูลนิธิ หรือ สมาคม จัดทำโดยกรมสรรพากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น