วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

กรมสรรพากรได้จัดทำแนวปฎิบัติ“ประเด็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ”


กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ “คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้” ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้าใจแก่กิจการใน “ประเด็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ” ให้สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

นอกจากนั้นสามารถเอาไว้ใช้อ้างอิง กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่ถูกตรวจสอบด้วย ครับ

คลิกดาวน์โหลด ได้ที่  http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/15277290359.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น