วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ปี 2560 จะผ่านระบบพร้อมเพย์เท่านั้น


คำถามคำตอบของกำรให้บริกำรโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”
จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.bot.or.th/Thai/Attachment/FAQ_PromptPay.pdf

สมาคมแบงก์เคาะค่าฟีโอนเงินผ่านanyid ต่ำกว่า5พันฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น