วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลดภาษี SME ปี 58 ไม่เกิน 3 ล้านบาทร้อยละ 15% มากกว่านั้นร้อยละ 20

รัฐบาลประกาศลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SME สรุปได้ดังนี้

SME หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือมีรายได้ปีใดเกิน 30 ล้านบาท

ปี 57 กำไรสุทธิ             0 - 300,000   บาท ร้อยละ 0
         กำไรสุทธิ 300,001 - 1,000,000 บาท ร้อยละ 15
         กำไรสุทธิ   > 1,000,0000  บาท         ร้อยละ 20

ปี 58 กำไรสุทธิ             0 - 300,000   บาท ร้อยละ 0
         กำไรสุทธิ 300,001 - 3,000,000 บาท ร้อยละ 15
         กำไรสุทธิ   > 3,000,0000  บาท         ร้อยละ 20

ดูรายละเอียดประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/021/78.PDF
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น