วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บังคับงบการเงิน 31 ธันวาคม 58 ที่ต้องยื่นภายใน 31 พค 59 ต้องยื่น E-filing ด้วย

ทีมา:- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บังคับงบการเงิน 31 ธันวาคม 58 ต้องยื่นพร้อม E-filing เท่านั้น นะครับ อ่านให้ดี ยังไงก็ต้องยื่น E-filing ตามด้วยเสมอ

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์ยื่นงบการเงิน
http://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/balance_guide_policy0958.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น