วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการนำส่งงบการเงินสำหรับนิติบุคคลงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธค 58


สำหรับกรมสรรพากร นำส่งแบบ ภงด 50 ประจำปี 2558

ส่งทางเอกสาร  :- จันทร์ที่ 30 พค 59
ส่งทางเน็ต        :- จันทร์ที่ 6 มิย 59

เนื่องจากกำหนด 150 วันนับจากวันสิ้นงวด และในปี 2559 มี 29 กพ 59


สำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำส่งงบการเงินปี 2558 สบช 3

ส่งทางเน็ตเท่านั้น :- อังคารที่ 31 พค 59

เฉพาะปีนี้อนุโลมให้ส่งด้วยเอกสาร :- อังคารที่ 31 พค 59 หลังจากนั้นต้องนำส่งเอกสารทางเน็ตภายใน 30 วันหลังจากส่งด้วยเอกสาร การไม่ส่งเอกสารทางเน็ต มีความผิดเท่ากับไม่ได้นำส่งงบการเงิน


คลิ๊กเพื่ออ่านคู่มือการนำส่งงบการเงินปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
http://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/manual_finacial2559.pdf


สำนักงานบัญชีขอความกรุณาไม่ตอบข้อซักถามใด ปัญหาการทำ DBD e-filing

คู่มือการนำส่ง DBD e-filing ฉบับเต็มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

http://www.dbd.go.th/download/document_file/manual_e-Filing.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น