วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สรุป พรก 604 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน พร้อมตัวอย่างประกอบการคำนวณเฉลี่ยสิทธิ์ประโยชน์ ตามประกาศอธิบดี 266


สามารถอ่านฉบับสรุปได้ตามคลิกลิงก์ หน้า 35 -36 ครับ
http://www.rd.go.th/fileadmin/download/16209manual.pdf

สามารถอ่าน พรก 604 ฉบับเต็มได้ที่
http://skaccountinginformation.blogspot.com/2016/04/604-31158-311259.html

สามารถอ่านประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเพิ่มเติม ฉบับที่ 266 และ ฉบับที่ 270 ได้ที่
http://skaccountinginformation.blogspot.com/2016/06/266-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น