วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ขับรถบริการผ่าน GRAB แกร็บ UBER อูเบอร์ เสียภาษีให้ถูกต้องทำอย่างไร

สำนักงานบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดกับท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิท้กษ์ แต่จัดทำบทความนี้เพื่อไว้อ้างอิงและเผยแพร่ประโยชน์กับสาธารณชน ความเชื่อถือในความเห็นของท่านอาจารย์และกฏหมายที่ท่านอาจารย์ได้อ้างอิงไว้เป็นหลักฐาน ครับ

ที่มา Fan Pages :-สุเทพ พงษ์พิทักษ์


คุณ ธีรธร “‎Lovetocollect Shop‎” (24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:32 น.)
 กราบเรียน คุณครูสุเทพ ที่เคารพ
ปุจฉา: ขออนุญาตเรียนถามแนวทางเพื่อเสียภาษีรายได้ปี 2559 จากประเด็นส่วนตัว เนื่องจากไม่เข้าใจรูปแบบแหล่งที่มาของรายได้เพื่อการเสียภาษี ดังนี้
1. ปี 2559 นี้ เป็นปีแรกที่ไม่มีรายได้จากงานประจำ หรืองานโครงการที่มีรายได้หักภาษี (ที่ผ่านมา ทุกปีได้ลงทุน RMF/ LTF ต่อเนื่อง) แต่ด้วยต้องมีรายได้เพื่อใช้จ่าย จึงตัดสินใจขับรถบริการผ่าน free application mobile ที่แพร่หลายขณะนี้ โดยเจ้าของ app แจ้งว่า มีเพียงใบเสร็จ (รายลัปดาห์) แจ้งการชำระเงินรายได้จากการขับเป็นหลักฐานเท่านั้น "ไม่มีการหักภาษี เนื่องจากไม่ใช่การว่าจ้างใดๆ" เป็นเพียงการให้บริการ app เพื่อการขับบริการเท่านั้น จึงไม่สามารถออกใบหักภาษีได้
2. ประเด็นขอคำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อการคำนวณภาษี
2.1 ควรเสียภาษีในประเภทใด ข้อใด ที่ตรงการระบุแหล่งที่มารายได้ ในเอกสารยื่นเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
2.2 หลักฐานใบเสร็จฯ เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้ ได้หรือไม่
2.3 การลงทุนใน RMF/ LTF ยังเป็นปกติหรือไม่
2.4 คำชี้แนะอื่นๆ ที่ควรปฏิบัติ
กราบขอความอนุเคราะห์คุณครูโปรดให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และกราบขออภัยคุณครูมาในที่นี้ ที่ขอคำชี้แนะล่าช้าใกล้สิ้นปีภาษีเงินได้มาก (แม้ติดตามฟังคุณครูผ่าน FM. 101.5 วิทยุจุฬา ต่อเนื่องยาวนานก็ตาม) ด้วยไม่แน่ใจว่า การยื่นภาษีเงินได้จากการขับรถบริการผ่าน free app. จะยื่นเสียภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่ครับ
กราบขอบพระคุณคุณครูด้วยความเคารพอย่างสูง

สุเทพ พงษ์พิทักษ์


วิสัชนา:
กรณีประกอบกิจการขับรถบริการผ่าน free application mobile โดยเจ้าของ app แจ้งว่า มีเพียงใบเสร็จ (รายสัปดาห์) แจ้งการชำระเงินรายได้จากการขับเป็นหลักฐานเท่านั้น "ไม่มีการหักภาษี เนื่องจากไม่ใช่การว่าจ้างใดๆ" เป็นเพียงการให้บริการ app เพื่อการขับบริการเท่านั้น จึงไม่สามารถออกใบหักภาษีได้ นั้น
1. การให้บริการขับรถ เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการให้บริการขนส่ง เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยระบุแหล่งที่มารายได้ว่า เป็นการให้บริการรถร่วมของ free application mobile ในแบบ ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90
2. หลักฐานใบเสร็จฯ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้ โดยให้เก็บรักษาไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานประเมินทำการตรวจสอบต่อไป
3. การลงทุนใน RMF/ LTF ยังเป็นปกติทุกประการ ตามสัดส่วนของเงินได้
4. ขอให้มั่นใจ และภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพสุจริตครับ และเป็นกำลังใจให้ครับ

ความเห็นเพิ่มเติม

สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เงินได้จากการขนส่ง หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2558 ได้ 80% ซึ่งยังสูงมาก ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควรอาจน้อยกว่า แต่ก็ควรเก็บหลักฐานการจ่ายจริงไว้เป็นข้อมูลและเลือกหักค่าใช้จ่ายในปีภาษีที่มีค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา เช่น รวมกับค่าซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

อ้างอิงที่มา
https://www.facebook.com/Suthep.Pongpitak/posts/1337332246317748:0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น